Pomoc

1. Tworzenie szablonów przelewów w Excel, OpenOffice, LibreOffice

Szablon danych druków przelewu przydaje się w przypadkach, gdy co pewien czas generujemy druki z tymi samymi danymi, na przykład wpłacamy regularnie gotówkę na własne konto i za każdym razem zmienia się tylko kwota.

Szablon danych druków przelewu to po prostu plik w formacie CSV, który można otworzyć i edytować za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excela, OpenOffice'a czy LibreOffice'a. W jednym pliku można zapisać dane dla wielu przekazów.

Pobierz przykładowy plik szablonu i zaimportuj go w formularzu. Przekonasz się jak bardzo usprawnia on pracę.

Otwieranie szablonów w arkuszu kalkulacyjnym

Przez podwójne kliknięcie pliku szablonu system prawdopodobnie zaproponuje otworzenie go w arkuszu kalkulacyjnym, o ile jest on zainstalowany na komputerze. W czasie uruchamiania pliku CSV powinno wyświetlić się okno podobne do poniżej zaprezentowanego. Pokazane na tym obrazku opcje powinny być zaznaczone.

Ważne: w polu "Zestaw znaków" powinna być wybrana opcja "Unicode (UTF-8)"! Jest to istotne ze względu na prawidłowe wyświetlanie i drukowanie polskich znaków diakrytycznych.

Kreator dokumentów: umowy, pisma, druki -

Opis kolumn pliku szablonu

 • nazwa_odbiorcy - nazwa odbiorcy,
 • nr_rachunku_odbiorcy - numer rachunku odbiorcy,
 • kwota - kwota,
 • nazwa_zleceniodawcy - nazwa zleceniodawcy,
 • tytul_przelewu - tytuł przelewu,
 • typ_przekazu - tutaj należy wpisać jedną z dwóch opcji (bez polskich znaków): wplata lub przelew,
 • nr_rachunku_zleceniodawcy - numer rachunku zleceniodawcy - wpisywany tylko w jeśli typem przekazu jest wpłata,
 • selected_file_number - wariant blankietu - prosty lub z bocznym potwierdzeniem; wpisujemy w to pole jedną z dwóch cyfr 1 lub 2,
 • page_format - format strony; można wpisać jedną z czterech wartości (pisane z dużych liter): A6, A5, A4, A3,
 • page_orientation - orientacja strony: dla pionowej portrait, dla poziomej landscape,
 • background_on_off - włącza/wyłącza podkład graficzny. Używamy jednej z dwóch opcji: on lub off,
 • pieces:cols - liczba kolumn,
 • pieces:rows - liczba wierszy.